Sản phẩm

Nhà liền kề loại 1
Nhà liền kề loại 2
Nhà liền kề loại 3
Nhà phố thương mại
Biệt thự đơn lập
Biệt thự song lập

Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính tham khảo. Bố trí mặt bằng chỉ mang tính định hướng gợi ý tham khảo. Thông số tại bản vẽ là tương đối, các thông số chính thức sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa khách hàng và chủ đầu tư.